XXVI Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech

XXVI Zjazd Związku Polaków we Włoszech
W dniach 25-26 września w Domu Jana Pawła II w Rzymie odbył się XXVI Zjazd Związku Polaków we Włoszech, podczas którego wybrano m.in. nowy zarząd.
Już po raz 26 na Walnym Zjeździe Związku Polaków we Włoszech zebrali się jego członkowie oraz obserwatorzy. Jak co roku nie zabraklo także gości honorowych: Ambasador RP przy Kwirynale Anny Marii Anders oraz delegacji przedstawicieli Sejmu RP, Senatu RP i MSZ.
W obradach wzięli ponadto udział: konsul RP w Rzymie Agata Ibek-Wojtasik, konsul Generalna RP w Mediolanie Adrianna Siennicka, kierownik Wydziału ds. Politycznych i Administracyjnych Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej Marek Sorgowicki, z-ca dyrektora Instytutu Polskiego w Rzymie Kamila Grzybowska – Kisiel.
Podczas tegorocznego Zjazdu ZPwW został wybrany także nowy zarząd.
W godzinach wieczornych odbyła się uroczysta kolacja w siedzibie Ambasady RP przy Kwirynale.

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • YouTube