W Rzymie odsłonięto tablicę upamiętniającą Stanisława Augusta Morawskiego

Rzym: Odsłonięcie tablicy poświęconej Stanisławowi Augustowi Morawskiemu

26 września, z inicjatywy Związku Polaków we Włoszech (ZPwW), w polskim kościele Św. Stanisława w Rzymie przy via Botteghe Oscure została odsłonięta tablica poświęcona zmarłemu w 2019 roku Nestorowi Polonii Włoskiej ś.p. Stanisławowi Augustowi Morawskiemu.

Odsłonięcia tablicy dokonała ambasador RP przy Kwirynale Anna Maria Anders, która w swoim przemówieniu powiedziała: „Dzisiejsza uroczystość pozostawi ślad nie tylko w sercach zebranych tutaj osób, ale i całej Polonii Włoskiej. Co więcej, to także chwila, którą będą pamiętać przyszłe pokolenia, młodzi Polacy mieszkający na ziemi włoskiej, którzy za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat będą świadczyć o związkach i przyjaźni polsko-włoskiej. Dzisiaj oddajemy bowiem hołd niezwykłej postaci, Nestorowi Polonii Włoskiej, który niestrudzenie, przez całe swoje życie emigracyjne, promował we Włoszech naukę, kulturę i sztukę polską. I zawsze, w każdym momencie, podkreślał wspólną polsko-włoską historię.”

Prezes ZPwW Urszula Stefańska Andreini przedstawiła sylwetkę niezapomnianego współzałożyciela i filaru Związku oraz przyjaciela całej Polonii Włoskiej.

Teresa Morawska, żona ś.p. Stanisława A. Morawskiego podziękowała wszystkim obecnym, a w szczególności, tym którzy bezpośrednio byli inicjatorami, wykonawcami i osobom, które sfinansowały tablicę, tj. prezesowi ZPwW Urszuli Stefańskiej Andreini, prezesowi Fundacji II Polskiego Korpusu we Włoszech Pietro Rogacieniowi, Wydziałowi Konsularnemu Ambasady RP w Rzymie, a w szczególności pani konsul Agacie Ibek -Wojtasik.

Andrzej Morawski odczytał list prezes „Ogniska polskiego” w Turynie – Elżbiety Grzyb, z którą to organizacją będącą pierwszym powstałym na ziemi włoskiej stowarzyszeniem polskim Stanisław A. Morawski współpracował od wielu lat.
Prezes honorowy ZPwW oraz przyjaciel zmarłego, ks. Marian Burniak po odmówieniu wspólnej modlitwy wraz z proboszczem kościoła św. Stanisława ks. Janem Główczykiem pobłogosławili tablicę.

Tablica została odsłonięta na dziedzińcu Kościoła polskiego p.w. św. Stanisława Męczennika.

Stanisław August Morawski Stanisław August Morawski urodził się w 1922 r. w Krakowie, a we Włoszech osiadł w roku 1957. Był wieloletnim prezesem Fundacji Rzymskiej im. Margrabiny J.S. Umiastowskiej i jednym z założycieli Związku Polaków we Włoszech. Za swoje zasługi został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w Rzymie 23 grudnia 2019 r. Miał 97 lat.

Opracowała Anna Malczewska

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • YouTube