O nas

Videopyja jest organizacją non –profit. Jednym z głównych celów organizacji jest promowanie Polski i polskiej szeroko rozumianej kultury, sztuki, tradycji, kreowanie pozytywnego wizerunku Polaka, integracja środowisk polonijnych poprzez organizację różnego rodzaju imprez polonijnych oraz innych inicjatyw, które służą wyżej wymienionym celom.

Założeniem Stowarzyszenia jest również rozpowszechnianie kultury polskiej wykorzystując do tego dorobek obecnej techniki taki jak np. Internet, media społecznościowe, prowadzenie portalu polonijnego czy realizacja materiałów video.

Od samego początku swojej działalności Stowarzyszenie Videopyja jest obecne z kamerą na wielu imprezach organizowanych przez Polonię na terenie Włoch, Polski czy Europy. Dzięki tej inicjatywie powstaje swoista kronika polonijna Polonii Włoskiej i nie tylko.

Stowarzyszenie Kulturalne Videopyja jest współorganizatorem Dni Polskich, akcji charytatywnych, oraz promotorem młodych, polskich artystów.
​​​​​​

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • YouTube