Okrągły Stół Stowarzyszeń Polonijnych we Włoszech, Ambasada RP w Rzymie, Rzym, 28.01.2023

W siedzibie Ambasady RP w Rzymie odbyła się dnia 28 stycznia 2023 kolejna sesja Okrągłego Stołu Stowarzyszeń Polonijnych we Włoszech.

Uczestniczyli w niej przedstawiciele 25 różnych instytucji polonijnych.

Spotkanie poprzedzone zostało sondażem wśród zaproszonych organizacji w celu ustalenia tematów do dyskusji.

Sesja rozpoczęła się od wystąpienia Pani Ambasador Anny M. Anders, 

która przedstawiła oczekiwania wobec Polonii i jej współpracy z Ambasadą RP. Swoje oczekiwania przedstawiła także Pani Anna Golec-Mastroianni pełniąca funkcję konsula generalnego RP w Mediolanie.

Pan Jacek Żur, pierwszy radca Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa zabrał głos w sprawie kontaktów Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Polonią a Pan Dyrektor Jan Badowski z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o roli KPRM w kontaktach z Polonią.

Następnie uczestnicy Okrągłego Stołu przestawili krótko swoje organizacje i przystąpili do omawiania tematów z wcześniej przeprowadzonego sondażu.

1
1
2
3
4
5
6