Opłatek polonijny w Ambasadzie RP w Rzymie

Jak co roku, pracownicy korpusu dyplomatycznego oraz przedstawiciele włoskiej Polonii spotkali się w Ambasadzie RP w Rzymie na tradycyjnym opłatku.

W tym roku przedświąteczne spotkanie odbyło się w Mikołajki, 6. grudnia. Pani Ambasador RP w Rzymie Anna Maria Anders, gospodyni wieczoru, krótko podsumowała kończący się rok i życzyła wszystkim zebranym oraz ich rodzinom radosnych świąt Bożego Narodzenia, a także pomyślnego Nowego Roku. Po części oficjalnej przyszedł czas na wspólne kolędowanie i długie rozmowy Polonusów przy suto zastawionym stole

1
1
2
3
4
5
6