23 Zjazd Związku Polaków we Włoszech

10 marca 2018 w Domu Polskim Jana Pawła II w Rzymie odbył się 23 Zjazd Związku Polaków we Włoszech (ZPwW). Na Zjazd federacji przybyli delegaci ze zrzeszonych stowarzyszeń i instytucji, zaproszeni goście oraz obserwatorzy. Zjazd zaszczycili swą obecnością goście z Polski i z Europy.
Otwarcia zjazdu dokonała prezes Urszula Stefanska Andreini. Podczas otwartej przedpołudniowej sesji obrad glos zabierali zaproszeni goście. Wskazywano na role Polski w Europie, przedstawiano plany dotyczące jej udziału na arenie międzynarodowej na najbliższy rok.
Po uroczystym obiedzie, w zamkniętej części Zjazdu, delegaci zatwierdzili bilans i sprawozdanie z działalności zarządu oraz udzielili zarządowi absolutorium.
Wieczorem, po obradach, zgodnie z coroczna tradycja, uczestnicy Zjazdu zostali zaproszeni przez Martę Zielińską Śliwka, Chargť díaffaires a.i. na przyjęcie w salach Ambasady RP. Przyjęcie w Ambasadzie rozpoczęło się od koncertu Tria Polonijnego, które swoja muzyka wprowadziło przybyłych gości w miły nastrój.

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • YouTube