Obchody dnia Polonii i Polaków za granicą w Ambasadzie RP w Rzymie