Walne Zebranie członków Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech Rzym 16/17 luty 2019

Walne Zebranie członków Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech Rzym 16-17 luty 2019.

W Domu Polskim im. Św. Jana Pawła II w Rzymie odbyło się dwudniowe spotkanie, w którym wzieli udział przedstawiciele, nauczyciele i koordynatorzy 12 zrzeszonych szkół i ludotek oraz obserwatorzy nowo powstających placówek polonijnych na terenie całych Włoch. Przedstawili oni swoją działalność, ilość uczniów sukcesy i problemy, z jakimi borykają się na co dzień. Ustępujący Zarząd z Prezes Anną Smolińską prezentacją multimedialną zilustrował dotychczasową, bogatą działalność ROP w latach 2014- 2018: zrealizowane projekty, szkolenia dla nauczycieli, pomoc w realizacji i zakładaniu placówek polonijnych, współpracę ze stowarzyszeniami i instytucjami zarówno w Polsce, jak i za granicą, organizację podręczników i pomocy dydaktycznych i wiele, wiele innych inicjatyw.
Wszyscy wzięli udział w dwóch panelach dyskusyjnych na temat „Jaka szkoła?” i „Razem czy osobno?” podczas których bardzo skrupulatnie notowano potrzeby indywidualne i grupowe placówek polonijnych dotyczących ich działalności oraz lepszego funkcjonowania. Wspólna kolacja, przerwy kawowe oraz obiad pozwoliły poznać się bliżej i wymienić swoje dotychczasowe doświadczenia.
Gościliśmy na naszym zebraniu kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie Panią Agatę Ibek – Wojtasik, która była obecna podczas głosowania i wyboru nowego Zarządu. Po podliczeniu głosów został wybrany 5- cioosobowy nowy Zarząd Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech, w którego skład wchodzą: Joanna Wesołowska-nowy Prezes ROP, Anna Smolińska, Agata Jankowska, Marta Rzeczkowska i Adrianna Joanna Jasiewicz. Mamy nadzieję, a zarazem pewność ze przy współpracy każdej z placówek polonijnych zrzeszonych i mających zamiar przystąpić do ROP oraz ich przedstawicieli biorąc pod uwagę nieograniczony potencjał wspaniałych osób, które mają większe lub mniejsze doświadczenie w nauczaniu i prowadzeniu szkół czy ludotek polonijnych i są bardzo pozytywnie nastawione na współpracę i wzajemne wspieranie się.