Miś uszatek grupa 1


Opowiadana o Misiu Uszatku Czesława Janczarskiego, dzieciom z polskiego przedszkola w Rzymie, czyta Edyta Scibior,
realizując we współpracy z VideoPyja pilotażowy projekt literacko-czytelniczy.