Uroczystość przekazania szabli ułańskiej ppłk Erykowi Jankowskiemu