Pierwsza Dama RP z wizytą w Szkole Polskiej w Rzymie