Jak daleko nogi poniosą Rozmowa z pielgrzymem Jackiem Szala