,,Poezja jest w nas” Spotkanie z poezją : Adam Asnyk