,,Poezja jest w nas” Spotkanie z poezją. Cyprian Kamil Norwid